Rettshjelpsdekning gjennom forsikring | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Rettshjelpsdekning gjennom forsikring

Har du sjekket om du har en forsikring som dekker deler av advokatkostnadene dine?

Har du en av følgende forsikringer?
Innboforsikring, husforsikring, byggeforsikring, landbruksforsikring, fritidsboligforsikring, båtforsikring, bilforsikring eller reiseforsikring.

Da har du kanskje en forsikring som dekker deler av kostnadene til advokat.
Gjennom innboforsikringen din får du normalt dekket tvister som privatperson, mens gjennom øvrige forsikringer er det tvister knyttet til de aktuelle forsikringsobjektene som dekkes.

Det er et vilkår at det må være oppstått en tvist. En tvist foreligger når et krav som er fremsatt er bestridt, helt eller delvis. Det er ikke krav om skriftlighet, også muntlige avslag anses som tvist. Ved passivitet vil tvist kunne anses for oppstått dersom den er av en viss lengde.

Dekningsbeløp og egenandel.
Ved bruk av rettshjelpforsikring betales normalt en fast egenandel på kr. 4 000,-, i tillegg til 20 % av det overskytende. 

Forsikringsselskapet har normalt en maksdekning på kr. 100 000,-. Dekningen er likevel begrenset til det tvisten er verdt for deg (tvistegjenstandens verdi). Om tvistegjenstandens verdi er kr. 40 000,- vil dekningen dermed være begrenset til samme sum.

Er dere et sameie eller borettslag?
Rettshjelpforsikringens dekning for sameier og borettslag ligger normalt mellom kr. 250 000 - kr. 450 000.  

Har du kjøpt bolig eller hytte og tegnet boligkjøperforsikring?
Det er fritt advokatvalg. Det betyr at selv om du har kjøpt boligkjøperforsikring gjennom eiendomsmegler kan du fortsatt velge den advokaten du vil. Du må ikke velge advokat fra forsikringsselskapet. Du vil fortsatt ha rett på forsikringsdekning for advokatkostnader i forbindelse med oppstått tvist. Avregningen skjer mellom advokat og forsikringsselskapet på samme måte som øvrig dekning.