Fri rettshjelp | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Fri rettshjelp

Det kan være at du har rett på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp
I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 350 000 (enslige), kr 540 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) og kr 150 000 (nettoformue). Statsforvalteren kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren

Dersom fri rettshjelp er noe du kan ha rett til er det viktig at du tar dette spørsmålet opp så tidlig som mulig i prosessen.