Om Advokatfirmaet Sjøquist AS | Advokatfirmaet Sjøquist

Om Advokatfirmaet Sjøquist AS

Advokat Stian Sjøquist arbeider med næringsliv, privatpersoner, kommuner, sameier og borettslag.

Advokat Stian Sjøquist arbeider med næringsliv, privatpersoner, kommuner, sameier og borettslag.

Advokat Sjøquist har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. Han har innsikt og forståelse for offentlige prosesser i eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og tingsrettslige tvister, og har særskilt kompetanse innen plan- og bygningsrett, og eierseksjons- og borettslagsrett. Advokat Sjøquist bistår i nabotvister, byggesaker, utvikling av reguleringsplaner mm., og i tvistesaker etter kjøpsloven, håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven mv. 

Advokat Sjøquist arbeider også med rettsområdene familie- og arverett, erstatningsrett og klagesaker mot det offentlige.

Se referanser på Advokatguiden

Advokat Sjøquist har tillatelse til å drive eiendomsmegling, og er tilsluttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Advokat Sjøquist er utvalgsmedlem av Husleietvistutvalget (HTU) Trøndelag (2019-2022).

Advokat Sjøquist er medlem av Den Norske Advokatforeningen.

Stian Sjøquist

Bakgrunn

  • 2020 – advokat Advokatfirmaet Sjøquist AS, Steinkjer
  • 2019 – 2020, advokat Immer Advokat AS, Trondheim
  • 2018 – 2019, advokatfullmektig IMMER Advokat AS, Trondheim
  • 2015 – 2018, seniorrådgiver ved bygg- og justisavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag
  • 2009 – 2015, seniorrådgiver, NAV Klageinstans
  • 2013 – 2015, nasjonalt fagansvarlig for fagområdet sykepenger, NAV Klageinstans 
  • 2012 – 2013, leder for sekreteriatet i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
  • 2008 – 2009, rådgiver, NAV Forvaltning Oslo
  • 2003 – 2008, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO)