Eiendomsutvikling | Advokatfirmaet Sjøquist

Eiendomsutvikling

Ta kontakt for bistand i din sak

Advokat Stian Sjøquist bistår med regulering og utvikling av eiendom for videresalg. Organisering av eiendom ved utbyggingsprosjekter reiser ofte kompliserte rettslige spørsmål. Rettsreglene om eierrådighet og samfunnsstyring er viktige innenfor eiendomsutvikling. Med samlokalisering og tett samarbeid med Lyngstad Arkitekter AS kan vi tilby smidig og effektiv bistand til privatpersoner, entreprenører, utbyggere og eiendomsutviklere. Sammen har vi den nødvendige tverrfaglige kompetansen som trengs i større utviklingsprosjekter.

Advokat Stian Sjøquist arbeider typisk med:

- Seksjonering
- Søknad om rammetilletalser
- Søknader om dispensasjoner
- Erverv av eiendom
- Delesaker
- Konsesjon
- Kontrakter
- Reguleringsplaner
- Utbyggingsavtaler
- Høringsrunder
- Klage på planvedtak
- Klage på rammetillatelser og igangsettingstillatelser

Ring 481 48 417 for å avtale et møte, eller velg tidspunkt direkte fra avtalekalenderen til advokat Stian Sjøquist her.