Eiendomsutvikling | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Eiendomsutvikling

Ta kontakt for bistand i din sak

Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS  bistår med regulering og utvikling av eiendom for videresalg. Organisering av eiendom ved utbyggingsprosjekter reiser ofte kompliserte rettslige spørsmål. Rettsreglene om eierrådighet og samfunnsstyring er viktige innenfor eiendomsutvikling. 

Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS arbeider typisk med:

- Seksjonering
- Søknad om rammetilletalser
- Søknader om dispensasjoner
- Erverv av eiendom
- Delesaker
- Konsesjon
- Kontrakter
- Reguleringsplaner
- Utbyggingsavtaler
- Høringsrunder
- Klage på planvedtak
- Klage på rammetillatelser og igangsettingstillatelser

Ring 481 48 417 eller 930 36 400 for å avtale et møte.