Forvaltningsrett | Advokatfirmaet Sjøquist

Forvaltningsrett

Rammetillatelser, igangsettingstillatelser, reguleringsplaner, delesaker, tvangsfullbyrdelse, tinglysing, konsesjoner, trygdeytelser, andre offentlige organer.

Advokat Sjøquist kan bistå i saker hvor det offentlige er involvert.

Med lang erfaring fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og NAV Klageinstans har advokat Sjøquist teoretisk og praktisk erfaring med forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven mm.

Advokat Sjøquist har særskilt komptanse i plan- og bygningsrett, og arbeider mye med grensesnittet plan- og bygningsrett og kontraktsrettsområdene bustadoppføring og entrepriserett.