Plan- og bygningsrett | Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS

Plan- og bygningsrett

Rammetillatelser, igangsettingstillatelser, reguleringsplaner, delesaker, tvangsfullbyrdelse, tinglysing, konsesjoner, trygdeytelser, andre offentlige organer.

Advokatfirmaet Sjøquist & Hopsø AS kan bistå i saker hvor det offentlige er involvert.

Med lang erfaring fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og NAV Klageinstans har advokat Sjøquist teoretisk og praktisk erfaring med plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven mm.

Advokat Sjøquist og advokat Hopsø har særskilt komptanse i plan- og bygningsrett, og arbeider mye med grensesnittet plan- og bygningsrett og kontraktsrettsområdene bustadoppføring og entrepriserett.